Wsparcie i Pomoc

Wsparcie i Pomoc

W tej kategorii znajdziesz przydatne artykuły dotyczące gwarancji, zwrotów, reklamacji czy też sposobu zgłaszania produktów do serwisu technicznego. 

Pytania i odpowiedzi

Poniżej umieściliśmy najczęściej zadawane nam pytania oraz odpowiedzi. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, proszę skontaktuj się z biurem handlowym lub punktem serwisowym. Zawsze służymy pomocą!


Gdzie zgłosić reklamację?

Wszystkie reklamacje powinny być zgłaszane w punkcie zakupu, czyli tam gdzie został zakupiony produkt. Personel punktu sprzedaży skontaktuje się z nami i wypełni formularz serwisowy. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji, nasz punkt serwowy skontaktuje się z Tobą telefonicznie aby ustalić resztę detali związanych z procesem przyjęcia sprzętu do naprawy.

Zgłaszanie reklamacji

W przypadku wystąpienia usterki sprzętu prosimy o kontakt z punktem zakupu towaru.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza serwisowego, który następnie zostanie przesłany do Serwisu Technicznego Bacha Sport. W przeciągu kilku dni roboczych Serwis Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Państwem w celu informacji o dalszym postępowaniu z reklamacją.

Prosimy o podanie możliwie najdokładniejszego opisu usterki co pozwoli nam na szybkie naprawy i oszczędność Państwa czasu.

 

Gwarancja i zwroty

Gwarancja:

1. Sprzedawca w imieniu Bacha Sport (dalej „Gwaranta”) udziela gwarancji na produkt(y) zawarte w pakiecie sprzedażnym (dalej „Produkt”).

2. Gwarant zobowiązuje się, że w stosownym czasie (zazwyczaj do 14 dni roboczych) usunie bezpłatnie rozpatrywane wszelkie wady materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze, w drodze naprawy lub jeśli Gwarant stwierdzi taką konieczność – dokona wymiany Produktu.

3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg z chwilą zakupu Produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. Produkt może składać się z wielu odrębnych części i każda z nich może posiadać inny okres gwarancji. Ponadto czas gwarancji jest uzależniony od producenta Produktu, standardowy okres gwarancji to 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, jednakże w karcie każdego produktu na stronach bachasport.pl jest on szczegółowo określony wraz z podziałem na użytek domowy lub półkomercyjny i komercyjny, jeżeli dany sprzęt posiada możliwość takiego użytku.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Kilka słów o Punkcie Serwisowym:

 • Zajmujemy się naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi wszystkich marek oferowanych w portfolio firmy Bacha Sport. Między innymi to: adidas Training Hardware, Body Sculpture, Body Style, Cornilleau France, EcoWellness, Impulse Fitness, Lifetime, Lifetime Basketball, L.A. Sports, NordicTrack, ProForm, Reebok Fitness, ProForm, Solex Sports,  TuffStuff, Flowfitness, Bowflex, Schwinn, Nautilus. Aktualną listę produktów znajdziesz w zakładce Katalog Produktów
 • Wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra pozwala na szybkie i efektywnie lokalizowanie i usuwanie powstałych usterek.
 • Bierzemy czynny udział w procesie ulepszania, projektowania i budowy nowych produktów.
 • Posiadamy ponad 50 tysięcy różnych części zamiennych.
 • 95% usterek usuwamy tego samego dnia, w którym otrzymaliśmy uszkodzony sprzęt.
 • Logistyka na każdą rękę. Jeżeli nie jesteś w stanie dostarczyć sprzętu osobiście do punktu zakupu lub bezpośrednio do punktu serwisowego skontaktuj się z nami. Zamówimy dla Ciebie kuriera, który odbierze uszkodzony produkt na nasz koszt. Zapłacisz tylko za przesyłkę do Siebie.

RODO - wiadomości email

Odpowiadając na korespondencję z Bacha Sport wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wykonaniem niniejszej usługi i powiadamianiem Cię telefonicznie lub e-mailowo o jej przebiegu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.

Polityka Prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów tego Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest Bacha Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 439, 44-164 Gliwice, e-mail: marketing@bachasport.pl, telefon: 32 302 97 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

Regulamin Sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Bacha Sport, ul. Kozielska 439, 44-164 Gliwice). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI 

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.bachasport.pl, prowadzony przez firmę BACHA SPORT z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 439, NIP:969-161-65-23, REGON:363368612, GIODO 140648.

2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego bachasport.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. 

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. 

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego bachasport.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają certyfikat CE (jeżeli jest wymagany) i zostały wykonane zgodnie z europejską normą EN 957 H.C. (jeżeli norma ta jest konieczna dla danego urządzenia). W sytuacji, gdy produkt nie jest fabrycznie nowy lub został wcześniej złożony, taka informacja znajduje się w opisie na karcie tego produktu.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego bachasport.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia. 

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży. 

2.TRANSAKCJA 

1. Zamówienia w sklepie internetowym bachasport.pl można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu bachasport.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego. 

3. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 5 następujących po sobie dni roboczych są anulowane i usuwane z systemu sklepu internetowego bachasport.pl

4. Kupujący, na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru, bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu bachasport.pl po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. bachasport.pl oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na koszt bachasport.pl. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby bachasport.pl. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, sklep bachasport.pl zwraca towar do Kupującego po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną. Podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem bachasport.pl Kupujący zostanie poinformowany o adresie, na który powinien dokonać zwrotu kupowanego towaru. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (w wypadku, gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto bachasport.pl) lub na adres zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) w ciągu 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego. 

3.PŁATNOŚĆ

1. W sklepie bachasport.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 • PayU, PayPal - Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bachasport.pl
 • Przelew bankowy - Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bachasport.pl
 • Gotówka – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia. Płatność następuje przy odbiorze osobistym w siedzibie bachasport.pl

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić kwotę końcową będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszt transportu, a w przypadku opcji dostawy za pobraniem dodatkowo o zryczałtowany koszt pobrania. 

4. DOSTAWA

1. W sklepie bachasport.pl istnieją następujące sposoby dostawy:

 •  Odbiór osobisty w siedzibie bachasport.pl
 • Dostawa kurierem po przedpłacie
 • Za pobraniem

2. Czas dostawy produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu bachasport.pl i wynosi standardowo 1 dzień roboczy od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bachasport.pl,  w wyjątkowych sytuacjach czas dostawy nie przekracza 2 dni roboczych. Sklep internetowy bachasport.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w określonym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego bachasport.pl. Maksymalny czas potwierdzenia czasu dostawy wynosi 48 godzin.

3. W przypadku tzw. zakupów grupowych, dokonywanych z użyciem zakupionego kuponu zniżkowego, czas dostawy może wynieść do 14 dni roboczych. bachasport.pl dołoży wszelkich starań, by skrócić ten czas do niezbędnego minimum.

4. Dostawa kurierem realizowana jest ubezpieczoną przesyłką (najczęściej firmy FEDEX lub RABEN). Sklep internetowy bachasport.pl zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

6. Koszty dostawy:

 • do kwoty zamówienia 99 zł koszt dostawy wynosi 15,00 zł
 • przy zamówieniu powyżej 99 zł dostawa jest darmowa
 • przy zamówieniu stołów tenisowych koszt dostawy wynosi 100 zł
 • przy opcji przesyłki za pobraniem przy zamówieniu do 99 zł koszt dostawy wynosi 20 zł.

Bardzo ważne! W przypadku zamówienia obejmującego większą ilość przedmiotów charakteryzujących się dużą wagą i/lub dużymi gabarytami koszt dostawy może znacznie różnić się od kosztu podanego na stronach bachasport.pl. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z nami: 32 302 97 18 lub info@bachasport.pl

Przesyłki kurierskie doręczane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.30. Po otrzymaniu potwierdzenia o nadaniu paczki przez bachasport.pl, wszelkie pytania odnośnie statusu przesyłki prosimy kierować bezpośrednio do odpowiedniego kuriera.

W przypadku wyboru jednej z dodatkowych usług kurierskich, każdorazowo niezależnie od sposobu płatności, dodatkową opłatę Klient uiszcza kurierowi. Chcąc skorzystać z usług dodatkowych kurierskich należy podać taką informację w uwagach do dostawy wraz z określeniem rodzaju usługi.

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

7. Odbiór przesyłek uszkodzonych

W chwili odbioru towaru, obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości przesyłki oraz upewnienie się, że nie posiada żadnych uszkodzeń w obecności kuriera. Jeżeli okaże się, że towar  jest uszkodzony, należy spisać protokół szkody. W protokole powinny znajdować się informacje: data, godzina doręczenia, opis uszkodzenia lub braków w towarze, podpis pracownika firmy spedycyjnej oraz zamawiającego. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić pracownikowi firmy spedycyjnej. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić jedynie ten, który jest uszkodzony. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Pracownik firmy spedycyjnej powinien niezwłocznie skontaktować się z bachasport.pl. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, kontaktujemy się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.  

Klient może przyjąć uszkodzoną przesyłkę jeżeli stwierdzi niewielkie uszkodzenia. W tym wypadku należy również sporządzić protokół szkody i wraz z fakturą przekazać go przedstawicielowi firmy spedycyjnej. O zaistniałej sytuacji, należy powiadomić bachasport.pl. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, skontaktujemy się z Klientem oraz wyślemy brakujące części.  

Jeżeli uszkodzenie towaru podczas transportu zostało zauważone po odjeździe Kuriera, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą spedycyjną (telefon jest podany na liście przewozowym) i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu.  Przewoźnik jest zobowiązany do takiego przyjazdu i spisania protokołu. Wszelkie reklamacje kierowane do przewoźnika, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie, według prawa przewozowego, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.  Sprzęt uszkodzony powinien być zapakowany oryginalnie i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku dużego sprzętu, sprzęt powinien posiadać wszystkie oryginalne zabezpieczenia producenta.

UWAGA: wymiana sprzętu na nowy lub otrzymanie od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie spisanego protokołu szkody. 

8. Odbiór ciężkich przesyłek

Zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym, Kurier nie ma obowiązku wnoszenia po schodach przesyłek, których waga przekracza 31,5 kg. W przypadku odbioru dużego sprzętu  prosimy o obecność w domu osób, które będą mogły poradzić sobie z wniesieniem ciężkiej przesyłki. Oczywiście można poprosić Kuriera o pomoc, ale należy pamiętać, że nie jest to jego obowiązek.

9. Ponowne doręczenie nieodebranej przesyłki

W przypadku nieobecności w planowanym dniu odbioru, Kurier pozostawi awizo z informacją kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Przesyłka awizowana jest bezpłatnie doręczana. Przesyłka może być maksymalnie 2-krotnie awizowana, po czym wraca do naszej firmy. Ponowne dostarczanie zamawianego produktu będzie możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów ponownej dostawy.

5. GWARANCJA I SERWIS

1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym bachasport.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta (patrz zakładka gwarancja i zwroty).

3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy, który należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on służył, jako dowód zakupu. Przy okazji pierwszej naprawy zostanie podbita karta gwarancyjna.

4. W przypadku awarii zakupionego sprzętu podczas użytkowania Klient jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z punktem serwisowym przy ul. Kozielskiej 439 w Gliwicach, tel.: 32 302 97 18, e-mail: serwis@bachasport.pl Serwis jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

5. Do punktu serwisowego uszkodzony towar należy wysłać wraz z wydrukowanym, czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamowany produkt Kupujący wysyła kompletny z całym wyposażeniem i dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura lub list przewozowy kuriera) na swój koszt zaś przesyłka zwrotna z towarem naprawionym/wymienionym wysyłana jest na koszt Sprzedającego, ale tylko w przypadku, jeśli reklamacja była zasadna.

6. Reklamacje produktów niekompletnych lub bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane a ewentualny zwrot towaru nastąpi tylko po zapłaceniu kosztów wysyłki.

7. WAŻNE: Nie przyjmujemy do reklamacji towarów uprzednio niezgłoszonych telefonicznie. Za dostarczenie przedmiotu do siedziby naszego serwisu odpowiada Kupujący.

8. W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, należy w momencie odbioru towaru w obecności spedytora, sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez dostarczyciela i odbiorcę. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy kurierskiej, kontaktujemy się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.

9. UWAGA! Ze względu na specyfikę produktu zalecamy otwarcie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie czy żaden z elementów nie został uszkodzony w transporcie. W razie ujawnienia uszkodzeń niezbędne będzie spisanie protokołu szkody (kurier powinien posiadać odpowiedni druk). Jeżeli w przypadku stwierdzenia uszkodzeń protokół nie zostanie spisany, reklamacje nie będą uwzględniane.

 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Postanowienia ogólne

 1. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów tego Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest Bacha Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 439, 44-164 Gliwice, e-mail: marketing@bachasport.pl, telefon: 32 302 97 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
  X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594954, o numerze NIP 9691616523, o numerze REGON 363368612.
 4. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe osób, których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności, oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:
  1. Rejestracji w Serwisie;
  2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia;
  3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
  4. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;
  5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
  6. w celu publikacji Treści.
 2. W celu:
  1. Rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookies;
  2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;
  3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 8 b;
  4. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies;
  5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies;
  6. publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nazwa użytkownika, adres IP, pliki cookies.

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
  1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
  2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

V Dobrowolność podania Danych Osobowych

 1. Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.

VI Profilowanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, Wykorzystywane w tym celu będą takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu/adresy dostawy), w celu dostosowania informacji marketingowych i realizacji zamówienia.

VII Cookies

 1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
  3. personalizację przekazów marketingowych,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
  5. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
  6. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania serwisu.
 3. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe - zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.
 4. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
 5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

VIII Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, przewozów kurierskich, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IX Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 23 i pkt. 24, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.
 2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
 3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
  2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  3. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.
 5. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Usługodawcy.
 6. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
 7. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

X Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Każdy Klient ma prawo:
  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 a) powyżej należy wysłać e-mail na adres: marketing@bachasport.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 32 302 97 14.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 b) powyżej należy wysłać e-mail na adres: marketing@bachasport.pl wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”, zadzwonić pod numer telefonu 32 302 97 14 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: Bacha Sport Sp. z o.o., ul. Kozielska 439, 44-164 Gliwice, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
 4. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 5. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 6. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

XI Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: marketing@bachasport.pl

XII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Serwisu i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów i są dostarczane przez firmę BACHA SPORT, która zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 

2. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym bachasport.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym bachasport.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę BACHA SPORT danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami). 

5. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym bachasport.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

9. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

10. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu bachasport.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

8. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa zastrzeżone! Zabroniona jest wtórna publikacja i rozpowszechnianie treści oraz fotografii autorskich opublikowanych na stronach bachasport.pl przez administratorów i redakcję bachasport.pl. Kopiowanie dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody bachasport.pl. Naruszenie praw autorskich podlega karze. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą rozpatrywane przez sąd cywilny lub karny.

Bestsellery

Zobacz nasze najlepiej sprzedające się produkty oraz promocje.

Ostatnie wiadomości

Gaiam: Globalny Lider Zdrowego Stylu Życia   Gaiam to globalnie rozpoznawalna marka, która zyskała ogromną popularność dzięki swoim produktom promującym zdrowy i zrównoważony styl życia. Znana z szerokiej gamy akcesoriów do jogi, medytacji...
7 Skutecznych sposobów na zdrowe schudnięcie Często marzymy o zrzuceniu zbędnych kilogramów, ale brak nam determinacji lub wiedzy, jak to osiągnąć.
Targi FIBO 2024: Najnowsze Trendy i Innowacje w Branży... W dniach 11-13 kwietnia nasza ekipa marketingowa wybrała się do Kolonii na największe w Europie targi fitness FIBO.
Rebranding marki BowFlex W roku 2023, BowFlex, firma powszechnie uznawana za pioniera w branży fitnessu domowego, dokonała znaczącej przemiany, przekształcając się z wcześniejszej nazwy Nautilus, Inc. na BowFlex Inc....